KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2017 -2020 – TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Thứ tư - 31/10/2018 10:59
Trường THCS Kỳ Thịnh thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh đóng trên địa bàn TDP Trường sơn Phường Kỳ Thịnh là vùng trường mới được xây dựng để đáp ứng nhu cầu CSVC đủ phòng học cho con em trên địa bàn phường trong những năm tới.

PHÒNG GD&ĐT TX. KỲ ANH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS KỲ THỊNH                                                                Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
       
   


                                  KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NHÀ TRƯỜNG
                         GIAI ĐOẠN 2017 -2020 – TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
Trường THCS Kỳ Thịnh thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh đóng trên địa bàn TDP Trường sơn Phường Kỳ Thịnh là vùng trường mới được xây dựng để đáp ứng nhu cầu CSVC đủ phòng học cho con em trên địa bàn phườngtrong những năm tới.
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2017-2020, kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2011-2016, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THCS trong thị  xã Kỳ Anh xây dựng ngành giáo dục phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và quốc tế.
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Môi trường bên trong
1. Một vài số liệu năm học 2017-2018:
a.  Đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên.
Tổng số CB, GV, NV:  48. Trong đó: CBQL: 3  ; GV:  34  TPTĐội   1 ; NV:  6
+ Hợp đồng: 4, Đảng viên 37;
 
TT Tổ bộ môn Giáo
viên
Đảng viên Số giáo viên  
Biên chế
(cơ hữu)
Hợp đồng thỉnh giảng Trình độ chuyên môn  
Thạc
ĐH Khác  
T.số Nữ  
1 Toán- lý 9 5 8 8 1   7 2    
2 Văn- Sử - GD 12 11 11 12     9 3    
3 Hóa- Sinh 4 4 2 3 1   2 2    
4 Địa 2 0 2 2     1 1    
5 Ng.Ngữ 4 3 1 2 2   3 1    
6 C.Nghệ 2 0 2 2     1 1    
7 Mi.Thuật 1 1 1 1       1    
8 Â.Nhạc 1 1 1 1       1    
9 Thể dục 3 0 2 3       3    
  Tổng cộng 38 25 30 34 4   23 15    
Trình độ:    + Đạt chuẩn:              %
                   + Trên chuẩn:       /           
Tỉ lệ                 %;
+ Cán bộ - Nhân viên.
TT Bộ phận Số lượng Đảng viên Số công chức, viên chức    
Biên chế
(cơ hữu)
Hợp đồng Trình độ  
Thạc
ĐH Khác  
T.số Nữ          
1 BGH 3 0 3 3     3      
2 Kế toán 1 1 1 1       1  
3 Thư viện 1 1 1 1         1
4 TB- 1 1 0 1         1
5 TPT Đội 1 0 1 1   1      
6 Y tế 1 0   1         1
7 Bảo vệ 0                
8 Phục vụ 2 1 1 2         2
  Cộng 10 4 7 10   1 3 1 5
                           
b. Học sinh.
 
Khối Số lớp Học sinh Sĩ số TB HS/lớp Số HS lưu ban Gia đình chính sách Gia đình khó khăn
T.số Nữ Dân tộc
6 5 174 83 0 34.8 4    
7 5 178 102 0 35.6 4    
8 5 175 94 0 35 2    
9 4 146 63 0 36.5   1  
Cộng 19 673 342 0 35.4 10 1 368
c. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
 
Diện tích trường Số phòng THTN Số phòng thư viện Số phòng vi tính Số phòng học Phòng khác
17000m2 0 1 0 21 8

2. Điểm mạnh, điểm yếu:
a. Điểm mạnh
      - Ban Giám hiệu nhà trường  luôn luôn đoàn kết và đã tổ chức chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường một cách đồng bộ hiệu quả; Biết phát huy dân chủ trong mọi hoạt động  nên  được sự tin tưởng của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
- Đội ngũ giáo viên đoàn kết,nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều giáo viên có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Phần lớn đội ngũ có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Chất lượng giáo dục đại trà từng bước ổn định,chất lượng học sinh qua từng năm học ngày càng được nâng lên.
- Sau nhiều năm hoạt động nhà trường đã thu được những kinh nghiệm về công tác quản lý, các nề nếp đã đi vào ổn định. Cảnh quan nhà trường đảm bảo “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”, thu hút PHHS trên địa bàn tin tưởng gửi con em vào học tại trường.
b. Điểm yếu
- Tay nghề của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, thiếu giáo viên nên phải hợp đồng với đội ngũ giáo viên trẻ mới vào nghề,  chưa có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó còn một số ít giáo viên chưa đầu tư nhiều cho chuyên môn nghiệp vụ, ngại đổi mới, chưa chịu khó tự học.
- Chất lượng học sinh giỏi các  bộ môn chưa đồng đều.
- Diện tích khu sân chơi bãi tập của học sinh chật hẹp.
- CSVC của nhà trường còn thiếu thốn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
II. Môi trường bên ngoài:
1. Thời cơ:
- Đảng và Nhà nước coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và có nhiều chính sách ưu tiên phát triển giáo dục.
- Trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chính quyền địa phương và phòng giáo dục thị xã Kỳ Anh.
- Yêu cầu về chất lượng giáo dục của học sinh và phụ huynh học sinh ngày càng cao.  Hầu hết phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho con em được học tập.
- Trong những năm học gần đây các tổ chức xã hội, các đoàn thể và cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác huy động các nguồn lực  để hộ trợ học sinh nghèo vượt khó nên đã tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho nhà trường.
- Cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy và học ngày càng có hiệu quả.
2. Thách thức:
- Trong thời kỳ hội nhập và phát triển yêu cầu đòi hỏi của xã hội cũng như của gia đình học sinh ngày càng cao về chất lượng giáo dục, đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
- Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phải đáp ứng tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục. Cần có sự bứt phá vươn lên, sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục giữa các trường trong khu vực. Từng bước khẳng định thương hiệu của nhà trường.
III. Đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2016.
1.Mặt đạt được:
- Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.
- Giúp học sinh tạo dựng được động cơ, thái độ học tập tốt, chủ động và tự tin trong học tập, có kỉ cương và nề nếp, biết hợp tác và tôn trọng mọi người.
- 100% Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Giáo viên tích cực đổi mới quản lý lớp học bằng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực. Trong các năm học gần đây tỷ lệ học sinh bỏ học đã giảm dần.
- Hiệu suất đào tạo các khóa học, tỷ lệ TNTHCS hàng năm 96%.
+ Nguyên nhân khách quan:
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo UBND Phường Kỳ Thịnh và của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Kỳ Anh trong công tác xây dựng đội ngũ của nhà trường.
- Xã hội phát triển đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.
+ Nguyên nhân chủ quan:
- Nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về năng lực và phẩm chất.
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nhiệt tình, tích cực trong công tác xây dựng động cơ, thái độ học tập và nề nếp, kỉ luật của học sinh.
- Tập thể nhà trường luôn có ý thức và trách nhiệm trong phong trào xây dựng môi trường thân thiện – học sinh tích cực và công tác giáo dục đạo đức, kỉ luật cho học sinh.
2. Mặt chưa đạt được:
- Tỉ lệ học sinh có học lực khá, giỏi còn thấp so với mặt bằng chung của Thị xã.
- Số học sinh giỏi bộ môn đạt giải cấp tỉnh còn ít.
+  Nguyên nhân khách quan:
- Chất lượng đầu vào của học sinh  lớp 6 còn hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Một bộ phận phụ huynh học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lo mưu sinh nên không quan tâm đến việc học tập của con em.
+ Nguyên nhân chủ quan:
- Một số ít học sinh có ý thức học tập kém và chưa có ý thức hợp tác với giáo viên trong quá trình học tập.
3. Các vấn đề ưu tiên cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo:
- Tiếp tục xây dựng kỷ cương, nền nếp nhà trường, thực hiện theo hướng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ưu tiên xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL có chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị đạo đức vững vàng, đồng thời coi trọng xây dựng đội ngũ nhân viên về ý thức và năng lực chuyên môn phục vụ dạy học, giáo dục, quản lí nhà trường.
- Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
-  Tham mưu với cấp trên để đưa nhà trường về một địau điểm.Củng cố cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020.
- Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và công tác quản lý.
- Xây dựng các quan hệ giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tạo mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp hành động đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.
- Thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục, áp dụng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia vào việc đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý nhà trường.
  B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
I. SỨ MỆNH:
"Tạo dựng được môi trường học tập và rèn luyện có dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân". Làm cho mọi học sinh đều thấy rằng: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”
II. TẦM NHÌN
Đến năm 2020 Trường THCS Kỳ Thịnh  sẽ trở thành một trong những trường đứng trong tốp những trường có chất lượng đạt chuẩn quốc gia.Là ngôi trường mà học sinh tin tưởng để lựa chọn học tập và rèn luyện.Ngôi trường mà giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới thành tích cao trong sự phát triển và không ngừng hoàn thiện về trí tuệ và nhân phẩm.
III.GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Biết vượt khó trong học tập;
- Có tính kiên trì, cần cù,năng động và sáng tạo;
- Có lối sống lành mạnh, biết ứng xử tốt trong mọi tình huống;
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng;
- Khoẻ mạnh cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.
IV.PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
Xây dựng trường THCS Kỳ  Thịnh  “Đoàn kết -An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hiệu quả”
C. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
I. Mục tiêu chung:
- Nâng cao chất lượng đội ngũ CB – GV – NV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Huy động nguồn lực để phát triển tốt nhà trường. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị.
- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục , tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển  chung của thị xã Kỳ Anh và của đất nước.
- Trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.
II. Mục tiêu cụ thể:
- Mục tiêu ngắn hạn: Năm 2018, Trường THCS Kỳ Thịnh  hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ1.
- Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2019, Trường THCS Kỳ Thịnh có cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đầy đủ các phòng chức năng để đưa nhà trường về học 1 địa điểm;khẳng định được chất lượng giáo dục trong toàn thị xã Kỳ Anh..
- Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2020, Trường THCS Kỳ Thịnh  hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đấu đạt được các mục tiêu sau:
+ Trường tiên tiến, hiện đại.
+ Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định.
+ Thương hiệu nhà trường được nâng cao.
1. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
Trong giai đoạn 2017-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên như sau:
- Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chủng loại, đáp ứng yêu cầu đổi mới.
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 90%.
- 100 % giáo viên đạt chuẩn, phấn đấu 100% giáo viên đạt trên chuẩn.
- 100% giáo viên đạt kết quả BDTX hàng năm từ khá trở lên.
- 100% giáo viên đạt trình độA, B Tin học và ngoại ngữ.
- 100% giáo viên đạt trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên.
- Phấn đấu có 60% giáo viên đạt GV Giỏi cấp trường, 50% GV Giỏi cấp Thị xã.
- 100% nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Về học sinh:
Trong giai đoạn 2017-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về học sinh như sau:
a. Qui mô: Số lớp học: 22lớp/22 phòng.  Số học sinh: 750 học sinh.
b. Chất lượng học tập:
          Trên 30% học lực khá, giỏi (10% học lực giỏi).
          Tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém dưới 3%.
           96 % học sinh tốt nghiệp THCS.
           Vào lớp 10 công lập: Từ   85 % trở lên.
          Thi học sinh giỏi cấp Thị xã  (70- 80 giải), cấp tỉnh 5-10 giải
          c. Chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống:
          Chất lượng đạo đức: 95% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.
          Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng.
3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
Trong giai đoạn 2017-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như sau:
          Đầy đủ phòng học, phòng làm việc, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn quốc gia.
          Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng bộ môn được trang bị  đúng tiêu chuẩn theo hướng hiện đại chuẩn quốc gia.
          100% phòng học có đủ bàn ghế đạt chuẩn.
          Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn, thân thiện”
D. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
I. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.
  1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy:
          - Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáp dục. Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình; xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuyên môn gắn với yêu cầu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, của Nhà nước và của ngành.
          - Nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng đào tạo, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
          - Tăng cường kiểm tra giải quyết kịp thời các khó khăn về chuyên môn. Đảm bảo mỗi giáo viên đều có nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu trọng tâm các bài dạy và chương trình môn học.
          - Phổ cập  vững chắc giáo dục THCS tiến tới  hoàn thành phổ cập bậc trung học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
        - Thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, tăng cường môi trường sư phạm, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh:
          - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng giáo viên, xác định trọng tâm bài giảng, chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình, dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức hội thảo cấp trường và cấp Thị xã.
          - Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh phải hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Thực hiện tốt việc chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kiểm tra đánh giá.
          - Tích cực đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
          - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, giảng dạy có chất lượng theo đúng chương trình do Bộ GD&ĐT quy định. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại, xét duyệt học sinh.
II. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ.
1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường:
    - Xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, tổ chức bộ máy, quy chế chi tiêu nội bộ... Dựa trên đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản có liên quan.
        - Mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động giáo dục có nội dung mới, mang tính đột phá.
          - Duy trì tốt các hoạt động nền nếp, kỷ cương mang tính truyền thống.
2. Nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ:
          - Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
          - Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhu cầu tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và kết nạp đảng viên mới.
III. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học theo hướng  hiện đại đạt chuẩn quốc gia .
          - Tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thị xã Kỳ Anh xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình đã được  UBND Tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt theo theo bản đồ tỷ lệ 1/500.
          - Lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường nhằm sửa chữa, nâng cấp và làm mới những phần cơ sở hạ tầng đã xuống cấp để phục vụ cho hoạt động dạy học được tốt hơn.
          - Đầu tư kinh phí để mua sắm thêm một số trang thiết bị dạy học đã hỏng hoặc còn thiếu.
          - Trồng, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan đẹp cho nhà trường.
`        - Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng và nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
IV. Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ thông tin.
          - Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng nguồn học liệu điện tử, thư viện điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.
          - Xây dựng hệ thống quản lý và liên kết thông tin đồng bộ trong nhà trường, đảm bảo hiệu quả quản lý hành chính.
V. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục.
1. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục:
          Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục:
           Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường:
          + Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách (nguồn xã hội hóa giáo dục; các nguồn từ giảng dạy, phúc lợi của nhà trường...).
          + Nguồn lực vật chất: khai thác tối đa công năng của cơ sở vật chất của nhà trường (khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học...) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.
        VI. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội, tăng cường giao lưu, hợp tác với các đơn vị giáo dục trên địa bàn.
          - Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng Điều lệ ban hành.
          - Xây dựng mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, khách quan với các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân địa phương.
          - Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của cộng đồng.
          - Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác.
          1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:
          - Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2017-2020.
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
          - Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
    - Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.
          - Hai năm một lần, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
          2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:
          - Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.
  - Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách nhiệm của từng thành viên.
          - Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.
          - Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.
3. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:
          - Thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.
          - Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, mỗi CB-GV-NV phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.
          - Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường.
4. Trách nhiệm của học sinh:
        - Ra sức học tập, rèn luyện bản thân vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
        - Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, rèn kỹ năng sống, để sau này ra trường có vốn sống cần thiết cho mình và là người công dân tốt.
5. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:
          - Phối hợp với nhà trường, giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị trong chiến lược đã vạch ra.
          - Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.
E. KẾT LUẬN
   Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian 5 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trên đây là kế hoạch “Chiến lược phát triển trường THCS Kỳ Thịnh thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2017-2020”./.
                                                                                           


  
                                HIỆU TRƯỞNG


                                                       Trần Xuân Lạc
                                                                                      
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 ALBUM ẢNH

  Liên kết website

 THỐNG KÊ

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay133
  • Tháng hiện tại3,631
  • Tổng lượt truy cập511,383
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây